ประกาศ ทม.นครปฐม เรื่อง การยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงข้อความป้าย และยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564


ประกาศ ทม.นครปฐม เรื่อง การยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงข้อความป้าย และยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/47/20201228030241.pdf

25/12/2020

512

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com