ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๖ หมู่ ๓ จุดเริ่มต้นบ้านธีระชัย ถึง หอพักฟ้ารุ่ง ตำบลนครปฐม

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com