ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


             สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ขอประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 กรณี ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ผลิตนมถั่วเหลืองบรรจุขวด ของ นางสาวรดาภรณ์  นิยมทรัพย์ ตั้งอยู่ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/48/20210514101638.pdf

14/05/2021

418

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com