ประชาสัมพันธ์ การให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่


 
ด้วยกองบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ มีโครงการออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่รับแลก/คืนเหรียญกษาปณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีเหรียญกษาปณ์อยู่ในความครอบครองเกินความจำเป็นและไม่สะดวกเดินทางมายังจุดให้บริการในสถานที่ทำการของกองบริหารเงินตรา สามารถนำเหรียญกษาปณ์ทุกชนิดราคาหรือเหรียญกษาปณ์ชำรุดมาแลกคืนได้ เช่น เหรียญกษาปณ์ดำ เหรียญกษาปณ์ชำรุด ได้แก่ เหรียญถูกตัด ถูกตี ถูกตอก หรือเจาะรู โดยจะให้บริการ ณ บริเวณลานจอดรถองค์พระปฐมเจดีย์ รายละเอียดตามวันและเวลาดังนี้ 
 
 

12/11/2021

260

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com