รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 และรายไตรมาส


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 และรายไตรมาส

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/8/20220110124749.pdf

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/8/20220512023318.pdf

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/8/20211015022942.pdf

 

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/8/20220512023024.pdf

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/8/20210702025804.pdf

 

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/8/20220512121837.pdf

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/8/20210409011207.pdf

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/8/20220512122943.pdf

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/8/20210429044112.pdf

10/01/2022

191

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com