ติดต่อเทศบาล


Logo เทศบาล
ติดต่อเทศบาล

ที่ทำการสำนักงานเทศบาลเมืองนครปฐม
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ :  034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : http://www.npt.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : npt54200@hotmail.com

26/10/2016

5070

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th