ผู้บริหาร


คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนครปฐม

 


นางสุภา  บุทธยักษ์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม

หมายเลขโทรศัพท์ 083 201 7920
 

 

26/10/2016

5954

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th