ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องทันตกรรม


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องทันตกรรม

12/06/2017

940

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th