เชิญร่วมบริจาคโลหิต


บริษัท โตโยต้าท่าจีน ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (สำนักงานใหญ่ สระกระเทียม)

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 9.00-12.00 น.  ณ  โตโยต้าท่าจีน สระกระเทียม 

17/10/2019

888

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com