ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครปฐม


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครปฐม

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/49/20200304024723.pdf

04/03/2020

963

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com