การประดับตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ ๗๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – กัมพูชา ในปี ๒๕๖๓


การประดับตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ ๗๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – กัมพูชา ในปี ๒๕๖๓

 การออกแบบธงชาติของทั้งสองประเทศอยู่ในรูปทรงหัวใจ หมายถึงความรัก ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศที่มีต่อกันมายาวนาน ประดับด้วยดอกราชพฤกษ์และดอกลำดวน ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติของไทยและกัมพูชาตามลำดับ และนางอัปสร ซึ่งออกแบบให้นางอัปสรกำเนิดจากดอกไม้อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญงอกงาม สมบูรณ์พูนสุข โดยการแต่งกายของนางอัปสรทั้งสอง เป็นไปตามศิลปะแบบไทยและแบบเขมร ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกัน

 

http://www.fad.moi.go.th/index.php

05/03/2020

697

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com