การให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์


              กรมธนารักษ์พื้นที่นครปฐม กำหนดการให้บริการรถเคลื่อนที่รับแลกคืนเหรียญกษาปณ์  โดยสามารถนำเหรียญกษาปณ์มาขอแลกคืนได้ทุกชนิดราคาและสามารถนำเหรียญดีหรือชำรุดมาแลกคืนได้ โดยจะให้บริการตามวันและเวลา ดังนี้

              1. วันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา  09.30 น. - 14.30 น.  ณ  ด้านหน้าพระร่วงฯ

              2. วันที่ 24-25 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา  09.30 น. - 14.30 น.  ณ  ด้านหน้าพระร่วงฯ

10/08/2020

1314

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com