เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส


https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=8689&filename=

 

            สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดทำแอปพลิเคชั่น ฉลาดเลือก (Smart Vote) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลผู้สมัคร พรรคการเมือง ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง ส.ส. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
ดาวน์โหลดได้ที่ 
ระบบแอนดรอยด์ ดาวน์โหลดได้ที่  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartvote
ระบบ iOS ดาวน์โหลดได้ที่  https://apps.apple.com/th/app/smart-vote/id1447199802?l=th
 
 
 
            และ แอพพลิเคชั่น "ตาสับปะรด” เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรายงานสถานการณ์ เมื่อมีการพบเห็นการทุจริต และ การกระทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง หรือรายงานสถานการณ์ทั่วไปที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยผู้ใช้งานสามารถรายงานสถานการณ์ได้ทั้ง ข้อความ ภาพ เสียง หรือวีดีโอ ผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
  1. รายงานสถานการณ์ทั่วไป/แจ้งข่าวทุจริตการออกเสียง
  2. เพิ่มช่องทางในการรายงานสถานการณ์/แจ้งข่าวการทุจริต
  3. เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องปรามการทุจริต
 
Download ได้ที่นี่ :
ระบบแอนดรอยด์ : https://play.google.com/store/apps/details?id=ect.pineapple&hl=th

09/11/2020

726

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com