ภาพกิจกรรม

วันเทศบาล ประจำปี 2563

เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้ วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เป็นวันเทศบาล เทศบาลเมืองนครปฐมนำโดยนางสุภา บุทธยักษ์ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กรและพนักงานเทศบาลทุกท่านและร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ในวันเทศบาลประจำปี 2563

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th