ภาพกิจกรรม

รับมอบของบริจาค จาก มูลนิธิปันสุข

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.   รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิปันสุข มามอบเครื่องวัดออกซิเจนในร่างกาย ปรอทวัดไข้ ยาฟ้าทะลายโจร ให้ศูนย์บริการเทศบาลเมืองนครปฐม เพื่อไว้สำหรับดูแลประชาชนและผู้กักตัวเทศบาลเมืองนครปฐม
 

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com