ภาพกิจกรรม

รับมอบของบริจาค จาก คุณศริสา คงสิทธิ์ (คุณก้อย)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564  นำโดย นายณัทพงศ์ ถ้ำเพชร์ นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลเมีองนครปฐม ได้รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 800 กล่อง จาก คุณศริสา คงสิทธิ์ (คุณก้อย) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19)
 

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com