ภาพกิจกรรม

มอบข้าวกล่องเพื่อประชาชนนครปฐม

พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร มอบข้าวกล่องเพื่อนครปฐม ผ่าน ศูนย์นครปฐมรวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ให้กับนายณัทพงศ์ ถ้ำเพชร์ นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) นำไปมอบให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด - 19 ในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com