ภาพกิจกรรม

พิธีรับมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย

นายณัทพงศ์ ถ้ำเพชร์ นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย จากนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เกิดความรักชาติและมีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษไทย

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com