ภาพกิจกรรม

กิจกรรมส่งมอบทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายร่วมกับรพ.สต.บ้านนาสร้าง

กิจกรรมส่งมอบทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายร่วมกับรพ.สต.บ้านนาสร้าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนครปฐม ทำการส่งมอบทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายให้กับรพ.สต.บ้านนาสร้าง
 

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com