.

กิจกรรมเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารจากโซเชียลมีเดีย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

15/พ.ย./2017 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอย 1 หมู่ที่ 6 ยาว 166.00 เมตร ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
15/พ.ย./2017 ประกาศราคากลางโครงการซื้อสารโพลีอลูมิเนี่ยมคลอไรด์ (Pac10%) จำนวน 10,800 กิโลกรัม และสารคลอรีนชนิดผง 65% จำนวน 850 กิโลกรัม
9/ต.ค./2017 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
28/ก.ย./2017 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯ จำนวน 1 คัน
17/ส.ค./2017 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน

แบบสำรวจ