ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กองสาธารณสุขฯ

ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองนครปฐม

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองนครปฐม เปิดบริการทุกวัน ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.โดยมีแพทย์จากโรงพยาบาลนครปฐม บริการตรวจสุขภาพทุกวันศุกร์ที่ ๒ และ ๔ ของเดือน บริการตรวจรักษาโรค ตรวจวัดความดัน เจาะเลือด วัดระดับน้ำตาล ตรวจวัดระดับความเข้มข้นของเลือด บริการตรวจการตั้งครรภ์ การคุมกำเนิด ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพต่างๆ บริการนวดแผนไทย ติดต่อขอรับบริการได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔-๒๖๗๕๖๖