ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่และทางสาธารณะ

อัพโหลดเอกสาร: