ประกาศสอบราคาซื้อคลอรีนผง 65% และโพลีอลูมิเนี่ยมคลอไรด์ (PAC Li)