โครงการก่อสร้างพื้นที่ขายของและจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

เนื้อหาของข่าวกิจกรรม: 

เทศบาลเมืองนครปฐม ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างพื้นที่ขายของและจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

อัพโหลดรูปภาพหน้าแรก: 

อัพโหลดรูปภาพสไลด์: