โครงการจ้างลงหินคลุกไหล่ทางและถนนภายในเขตเทศบาล

เนื้อหาของข่าวกิจกรรม: 

เทศบาลเมืองนครปฐม ได้ดำเนินงานโครงการลงหินคลุกไหล่ทางและถนนภายในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม หมู่ที่ 1 , 2 , 4 , 5 , 6 และหมู่ที่ 10  ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจงานจ้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560

อัพโหลดรูปภาพหน้าแรก: 

อัพโหลดรูปภาพสไลด์: