โครงการอบรมการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองนครปฐม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์กรคุณธรรม ภายใต้โครงการอบรมการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายณัทพงศ์ ถ้ำเพชร์ นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” โดย นายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดนครปฐม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเมืองนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้บุคลากรในสังกัดเกิดความตระหนักด้านการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน และเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *