โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกครอบครัวผู้พิการ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๐

เทศบาลเมืองนครปฐม จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกครอบครัวผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมือวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองนครปฐม มีนายวิชัย  ถ้ำเพชร รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม ประในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงต์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการดูแลคนพิการอย่างถูกวิธี ปฏิบัติดูแลเอาใจใส่ผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นการให้ความรู้กับสมาชิกครอบครัวคนพิการและคนพิการเข้าสิทธิถึงสวัสดิการจากภาครัฐและเอกชนได้อย่างถูกต้อง โดยมีวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครปฐมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *