งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล จังหวัดนครปฐม

งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล จังหวัดนครปฐม

ด้วยรัฐบาลไทย สำนักงาน น.ปช. ร่วมมืยคับกาดีทุภาคส่วนกำหนตจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายได้แนวคิด “Zero Talerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โตยขอความอนุคราะห์ผู้ว่ราขการจังหวัดในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการดำเนิงานหามยุทธศาสตร์ชาศิวตัวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด เป็นประธานในการจัตกิจกรรมวันต่อต้านครรับชั่นสากล (ประเทศทย) ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อบูรณาการการจัดงานให้สอคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นำโดย นายณัทพงศ์  ถ้ำเพชร์  นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม  เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น