รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบไตรมาส (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๕) และแบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๕ (สขร.)

การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น